Bisidder

Røde Kors i Skjern siger:

Bisidder

Tag en bisidder med !!!!

Har du brug for hjælp til møder eller samtaler med f.eks. kommune, bank, advokat, hjemmepleje, sundhedsplejerske, læge eller sygehus så kontakt bisiddernetværket under Skjern Røde Kors.

Er du alene eller bor dine pårørende langt væk er der hjælp at hente!!!

Mange borgere oplever frustrationer i uvante situationer f.eks. i forbindelse med indlæggelse på sygehus, salg af hus, kontant til kommunen eller ved ægtefælles dødsfald og mange borgere er ikke klar over, at der er hjælp at hente.

Bisiddernetværket i Skjern tilbyder et besøg forud for et evt. møde med kommunen, hvor I kan drøfte, hvad der skal ske. Desuden kan du få bisidderen med til mødet, ligesom du efterfølgende kan få talt igennem, hvad der blev aftalt på selve mødet.

Mange borgere har prøvet at modtage et brev fra det offentlige, hvor man ikke kan forstå indholdet – også her er der hjælp at hente i bisiddernetværket.

Andre har brug for hjælp til at udfylde ansøgning om offentlige tilskud o.l.

Kort sagt: Tag en bisidder med, hvis du har brug for et par ekstra øjne/ører.

De 4 bisiddere Else Marie Tang, Inger Christensen, Karin Christiansen og Hanne Sunesen er klar til at hjælpe.

Ring til Hanne Sunesen (aktivitetsleder for Bisiddergruppen i Skjern)

telefon 97 35 19 39 eller 23 43 66 76 mellem kl. 8.00 og 9.00

Bisidder-folder

Kontaktperson:

Hanne Sunesen
Hanne Sunesen

Hanne Sunesen, Røde Kors, Skjern

tlf.  97 35 19 39    mobil: 23 43 66 76
kl. 8.00 - kl. 9.00

mail: sunesenh@gmail.com

(hvis Hanne Sunesen ikke træffes så kontakt Inger Christensen på tlf.  97 35 16 08   mobil: 24 77 00 81)